ถั่งเช่าทิเบต แตกต่าง ยังไง กับ ถั่งเช่าสีทอง

5 สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างถั่งเช่าทั้งสองชนิดมีดังนี้

  1. สถานที่เกิด สถานที่เกิดของถั่งเช่าทิเบตคือ เกิดในธรรมชาติเขตประเทศทิเบตและจีนตอนเหนือ ที่มีอากาศหนาวเย็น เห็ดถั่งเช่าทิเบตเป็นเห็ดที่พบในธรรมชาติ ในปัจจุบันมีหลายประเทศเช่นจีน สหรัฐพยายามทำการเพาะเห็ดถั่งเช่าทิเบต แต่ก็มีทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จ ส่วนเห็ดถั่งเช่าสีทองเกิดในแลป หรือฟาร์มที่เพาะ สามารถทำการเพาะเลี้ยงและเจริญเติบโตจนถึงขั้นตอนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้
  2. ลักษณะความแตกต่างทางกายภาพ เห็ดถั่งเช่าทิเบตหรือตังถั่งเช่า จะมีลักษณะคล้ายหนอนที่มีหญ้างอกอยู่บนหัว จะแห้งและแข็ง ส่วนเห็ดถั่งเช่าสีทอง จะมีลักษณะคล้ายเห็ดมากกว่า มีสีทอง เวลาแห้งจะคล้ายกับเห็ดแห้ง
  3. สารที่ตรวจพบในถั่งเช่าทั้งสองชนิด สารที่พบในถั่งเช่าทิเบตและถั่งเช่าสีทอง พบว่าแตกต่างกันสูงน้อยแตกต่างกัน เช่น สาร cordycypin พบในถั่งเช่าสีทองมากกว่าถั่งเช่าทิเบต แต่ก็มีสาระสำคัญที่พบได้เฉพาะถั่งเช่าทิเบตคือ กรดอะมิโน 18 ชนิด และโปรตีน เพราะถั่งเช่าทิเบตเกิดจากตัวหนอนนั่นเอง แต่คนก็ยังมีความเชื่อว่าถั่งเช่าทิเบตนั้นมีสารเยอะกว่า แต่อย่างไรก็ตามถั่งเช่าทิเบตนั้นมีความเป็นธรรมชาติ 100% กว่าถั่งเช่าสีทอง
  4. ราคาของเห็ดถั่งเช่าทั้งสองชนิดนี้ พบว่าถั่งเช่าทิเบตนั้นมีราคาแพงมากจนทำให้เกิดถั่งเช่าสายพันธ์ต่างขึ้นมานั่นเอง
  5. สรรพคุณของถั่งเช่าทั้งสองชนิด พบว่าสรรพคุณของถั่งเช่าทิเบตและถั่งเช่าสีทอง มีความโดดเด่นกันคนละอย่าง แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ถั่งเช่าทิเบตมีการบริโภคสำหรับบำรุงร่างกายมามาต่ำกว่า 1,000 ปี และไม่มีรายงานถึงผลข้างเคียง หรือ เป็นอันตรายต่อร่างกายเลย จึงสามารถการันตีถึงเรื่องความปลอดภัยถ้าหากจะบริโภคถั่งเช่าทิเบตระยะยาว อีกทั้งถั่งเช่าทิเบตมีงานศึกษาวิจัยทางการแพทย์รองรับไม่ต่ำกว่า 100 ฉบับ ซึ่งล้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของถั่งเช่าทิเบต

***สำหรับการเลือกซื้อ ‘ถั่งเช่า’ นั้น “ปัจจุบันในตลาดจะมีทั้งแบบธรรมชาติหรือการเพาะเลี้ยงเองเป็นทางเลือก มีสายพันธุ์มากกว่า 600 สายพันธุ์ ซึ่งจากการทดสอบนั้น ‘ถั่งเช่า’ สายพันธุ์ Cordyceps Sinensis จะออกฤทธิ์ได้ดีที่สุด และมีผลวิจัยยืนยันชัดเจน การเลือกรับประทานสมุนไพร ‘ถั่งเช่า’ เป็นอาหารเสริมนั้น จึงควรเลือกจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ผ่านกรรมวิธีที่ถูกต้อง”

บทความน่ารู้