Desktop Mobile

เกี่ยวกับเรา

ความปรารถนาสูงสุดในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม คือ การรังสรรอาหารเสริมเกรดพรีเมียมที่ช่วยตอบโจทย์ลูกค้าในมิติต่างๆ ซึ่งสิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดคือ ความซื่อตรงกับลูกค้า ใน 2 เรื่องคือ 1.ใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าเสมือนญาติสนิทและ 2. พิถีพิถันในสูตรอาหารเสริมจนได้อาหารเสริมคุณภาพสูงที่ผลลัพธ์หวังผลได้ ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงสุดที่มีในตลาดโลก บนพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี ผนวกกับโรงงานมาตรฐานสากล เชื่อถือได้ อย่างแท้จริง

อีกทั้งเราให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรม เพราะเราเชื่อว่านวัตกรรมคือสิ่งที่ทำให้เราก้าวข้ามข้อจำกัดของธรรมชาติ เพื่อหวังผลที่สูงขึ้น บนความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมเทียบเท่าธรรมชาติหรือปลอดภัยมากกว่าเดิม

Hashi Labratory

“จากสารนวัตกรรมทั่วโลกสู่สินค้านวัตกรรมตัวจริง”

ทุกมิติเพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งผิวพรรณ รูปร่าง, การช่วยแก้ปัญหาวัยทำงาน, การควบคุมน้ำหนักและรูปร่างอย่างถูกวิธี, การชะลอความแก่ยืดอายุเซลล์ ฯลฯ หวังให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง แบบดูดีจนถึงวันสุดท้าย มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแบบง่ายๆ ด้วยสินค้านวัตกรรมจาก Hashi Labolatory Co,Ltd.