ถั่งเช่าทิเบต สมุนไพรตัว Top ปรับระบบไหลเวียนเลือด

การไหลเวียนเลือดเกิดขึ้นได้จากแรงที่หัวใจบีบตัวส่งเลือด ตามหลอดเลือดไปยังปอด เพื่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วกลับมาเข้าหัวใจเพื่อส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกาย สุดท้ายจะไหลเวียนมาเข้าหัวใจอีก แบบนี้ไปเรื่อยๆ

ซึ่งประโยชน์ของการที่เลือดไหลเวียนดีนั่นหมายถึง

  1. เลือดสามารถนำอาหารและสารอื่นๆ ไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย เช่น หัวใจ ปอด ตับ ไต สมอง ต่อมต่างๆ ได้ดี
  2. นำคาร์บอนไดออกไซด์ไปขับออกทางปอด เพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจนกลับมาใช้
  3. นำของเสียซึ่งเกิดจากเมแทบอลิซึม เพื่อ ขับออกภายนอกร่างกาย
  4. การคงปริมาณสารน้ำของร่างกาย ช่วยควบคุมและ รักษาดุลของสารน้ำภายในร่างกาย
  5. การควบคุมอุณหภูมิ รักษาอุณหภูมิของร่างกาย ให้เป็นปกติ

ดังนั้นการที่เรากินอาหารเสริมที่ดีที่มีส่วนช่วยเรื่องทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นย่อมทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายดีขึ้นด้วย

ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นจะช่วยทำให้โรคเสื่อมต่างๆดีขึ้นยังไง เช่น

คนเป็นเบาหวาน เลือดจะข้นหนืด ไหลเวียนไม่ดี ก็ทำให้อวัยวะต่างๆแย่ลงหมด เพราะขาดอาหาร ออกซิเจน และขับของเสีย แต่ถ้าอาหารเสริมที่ช่วยการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้น นั่นก็จะทำให้โรคเบาหวานดีขึ้นด้วย และ

โรคความดันเองก็เช่นเดียวกัน เกิดจากเส้นเลือดแข็งตัวไม่ยืดหยุ่น มีตะกรันไขมันเกาะตามผนังหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไม่ดี เพราะฉะนั้นเราจะสรุปได้เลยว่าอาหารเสริมตัวไหนที่เด่นเรื่องการช่วยระบบไหลเวียนเลือดได้ดี ก็จะเป็นทั้งตัวป้องกันการเกิดโรคเสื่อม และช่วยบำบัดบรรเทาให้โรคเสื่อมต่างๆให้ดีขึ้นด้วย อีกทั้งจะทำให้สุขภาพร่างกายองค์รวมแข็งแรงขึ้นอย่างชัดเจน

อาหารเสริมที่ช่วยเรื่องระบบไหลเวียนเลือดได้ดีที่สุด และปลอดภัยที่สุด คือ ถั่งเช่าทิเบต นั่นเอง

ส่วนการที่เราจะเลือกทานถั่งเช่าทิเบตว่าดีหรือไม่ดี
วิธีการที่สังเกตได้ง่ายที่สุดคือ เรื่องผลลัพธ์การไหลเวียนเลือดนั่นเอง ถ้าเรากินถั่งเช่าทิเบตแล้วมีผลเลือดสูบฉีดไปเลี้ยงทั่วร่างกายแล้ว มีอาการมึนศรีษะ อย่างพึ่งตกใจ เพราะนั่นหมายถึงว่าถั่งเช่าทิเบตได้เข้าไปทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นมากแล้วนั่นเอง และอาการมึนหัวจะหายไปประมาณวันที่ 3-5 ของการทานถั่งเช่าทิเบต เพราะร่างกายจะปรับตัวได้ตามธรรมชาติ

บทความน่ารู้